Kværndrup.info. LysAvisen. Landsbyklynger. InfoTavlen. Kalenderen. Lokalrådet. Egeskov Mølle. Kværndrup Forsamlingshus. Bladet 5772.Kværndrup. Hjertestarter. Byfornyelse. Kværndrup gennem tiden. Bylaug & Lokalhistorie. I- og omkring Kværndrup. Fra dagpleje til skole. Foreningerne. Nyttige telefonnumre. Email & Redaktion.
Kværndrup Lokalråd indkalder til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Kværndrup Sogns Lokalråd indkalder herved til

Ordinær Generalforsamling i Kværndrup Hallen

D. 15. Marts klokken 19:30

Dagsorden i flg. Vedtægterne.


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelsen.

Vedtægterne kan læses på Lokalrådets Hjemmeside

www.kvaerndruplokalraad.dk

fællesspisning marts 2018.pdf børnediskotek plakat2018.pdf